Under titlen: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport” (IDNN)  er projektet i 2017 blevet udvalgt af StartblokkenBevæg dig for livet mhp. foreningsudvikling og det at kunne bidrage til 25-50-75 visionen, hvor målsætningen er at 600.000 flere danskere i år 2025 skal dyrke idræt og være aktive – svarende til 75 procent af befolkningen.
50 procent skal dyrke idræt i en forening.

Mange af de idrætsaktive skal svømme i koldt vand!

Nytænkning:
Under sloganet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport” arbejder Iceswimmer.com og teamet bag initiativet for, at: “Det at dyrke vinterbadning og issvømning” bliver en central del af den danske kultur og noget enhver dansker kender til og har mulighed for.

I år 2025 når 25-50-75 visionen skal evalueres – og Danmark gerne skulle være det mest idrætsaktive land i verden – skal man i udlandet sige: “Er Danmark ikke det land hvor de alle sammen svømmer i det kolde vand!”
Issvømning skal ikke udkonkurrere nogen anden sportsgren – issvømning/vintersvømning og vinterbadning skal være en livsstil og en sportsgren alle kan dyrke.

Sundhed:
Mere end 55.000 danskere kan ikke tage fejl – ophold i koldt vand er helsebringende, sjovt, sundt og det fremmer fællesskabsfølelsen.

Målet er:

 • at få flere til at dyrke udendørssport om vinteren
 • at ALLE danskere skal have muligheden for at bade og svømme koldt og efterfølgende kunne få varmen
 • at vinterbadere og issvømmere organiserer sig i nye Vinterbader- og Issvømmerforeninger
 • at svømmeklubber udvider deres tilbud til at omfatte issvøming
 • at  allerede etablerede vinterbaderklubber, kommende vinterbader- og Issvømmerforeninger og andre interesserede indenfor issvømmersporten tegner medlemskaber af DGI
 • at vi på sigt får samlet klubber nok til at oprette et Dansk Issvømmer Forbund i DIF regi, hvor DGI og DIF arbejder sammen med åbentvands-, koldvands-,  og issvømning som omdrejningspunkt
 • at få skabt en vinterbade- og svømmekultur, så de danske havne, kyster, søer og grusgrave bruges året rundt på nye spændende måder
 • at bidrage til et sundhedskoncept, hvor målet er at vise, at ophold i koldt vand afhjælper og forebygger depression og  andre kroniske lidelser

Målgrupper:
Unge som gamle, syge som raske, tykke som tynde – kort sagt ALLE der vil fremme livsglæden og styrke krop og sind på nye sjove måder.

Her tænker jeg på: vinterbadere i etablerede klubber, dem på ventelisten til vinterbadeklubberne, indendørs-svømmere i klubber, åbent-vand-svømmere, triatleter, livreddere, folk med tilknytning til vandaktiviteter, skolebørn, børn og unge i klubber, veteraner, deprimerede, skleroseramte, kronikere og interesserede, der lader sig inspirere til at prøve kræfter med det kolde vand.

Kerneopgaven:
I tråd med 25-50-75 visionen er kerneopgaverne for projektet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport”:

 • at danskere oplyses om, at mødet med koldt vand er helsebringende og vil kunne give mange mennesker et sundere og gladere liv
 • at flest mulige introduceres til det kolde vand, med det sigte at bevæge sig i det og lære at svømme
 • at udøveren rustes til at kunne konkurrere i nationale og internationale stævner (IWSA og IISA)
 • at issvømning defineres som en sportsgren i Danmark
 • at der udvikles et fælles medlemskab mellem DGI og DIF kaldet DGIF blandt andet indeholdende en sikkerhedspakke med sikkerhedsudstyr, kurser og stævner

Visionen:
Visionen er at Danmark bliver Nordens førerende issvømmernation med flest mulige aktive, hvor vi danner skole for andre nordiske lande. Ligeledes skal Danmark deltage med et bredt udsnit af danskere på alle niveauer og blande os i toppe til både VM og OL – når der afvikles stævner.

Danmark stiller med et dansk hold på mindst 100 deltagere til VM i Estland i marts 2018 i IWSA- regi, hvor alle deltagere svømmer mindst 25 m og deltager i så mange løb som muligt.  Og at mindst 25 svømmer den længste distance på 200 m.

Danmark skal på sigt afvikle danske mesterskaber i vinter-issvømning og der skal bygges træningsfaciliteter udendørs rundt om i Danmark. Her arbejder jeg på at der opføres et vinterbade- og issvømmeranlæg i Svogerslev Grusgrav med opbakning af Roskilde Kommune og Naturstyrelsen.

Se visions video fra grusgraven i Svogerslev

Idéen i praksis:
Nye Vinterbader- og Issvømmerforeninger skal bygges op i følge folkeoplysningsloven og bestyrelserne, sørger for at søge økonomiske midler i kommunerne, ved fonde og hos lokale sponsorer til køb af mobile saunaer.
Se mere på www.mobiba.dktransportable sibiriske teltsaunaer, der let sættes op og tages ned igen efter brug. Se denne løsning under: Få varmen – sauna 

Andre saunaløsninger er naturligvis også en mulighed og del af projektet. Her udarbejdes en liste.

Der skal også arbejdes på, at åbentvand- og issvømmere lettere kan knytte sig til etablerede svømmeklubber, der også kan tilbyde issvømning.

Der skal ligeledes indgå sikkerhedsudstyr til de udøvende og foreningerne i form af havtasker, vandtætte mobilcovers, dryrobes, redningskranse og hjertestartere.

Relevante og nye kurser i svømning, issvømning, førstehjælp og livredning, samt tilbud om træningslejre i koldvandssvømning frem mod næste VM er også tænkt ind i projektet.

Personligt rejser jeg rundt og holder motiovationsforedraget: Fra vinterbader til VM i Sibirien, der handler om at turde leve livet med livsnerve og sætte sig spændende mål og nå dem – hvor et af målene kunne være, at tage med til VM i vinter-issvømning i Estland i marts 2018. Heri kan indgå en workshop i det kolde vand.

Se video om projektet 

Værdier:
Værdierne i projektet og i foreningerne bygger på:

 • Sikkerhed
 • Fællesskab
 • Sundhed
 • Samarbejde
 • Glæde
 • Individuelle og fælles mål
 • Personlig udvikling og det at flytte grænser
 • Gensidighed
 • Frivillighed

Midler – hvor vinterbadning og issvømning kan udøves:

 • Vinterbadeklubber
 • Havne
 • Kyster
 • Grusgrave
 • Søer
 • Moser

Hertil skal der laves et overblik over hvilke af de ovennævnte steder, der kan bruges, og der skal udarbejdes skemaer til download i, hvorledes der kan søges om tilladelser til anvendelse.

Her er det værd at bemærke, at det er tilladt at bade i alle statslige-, kommunale- og kirkelige søer, med mindre, der er udstukket et direkte forbud (fx. pga. forurening eller fredning).

Ligeledes er drømmen, at vi kan etablere permanente træningssteder med 25 m baner rundt om i Danmark.

Statement:

 • Jo koldere element, der konkurreres i – des varmere venskaber knyttes
 • Issvømning fremmer den nationale og internationale fællesskabsfølelse
 • ALLE kan lære at svømme 25 m og deltage i et VM i vinter-issvømning

Vi er i gang – og flere foreninger skal oprettes:
Som et tilbud til nordjyderne har Dorte Lyager startet Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening – HVIF, hvor de går i vandet sammen og benytter strandene ved Nørlev, Tornby, Kjul, Uggerby og Tversted alt efter vind og vejr.
I Roskilde har vi i 2017 startet  Roskilde Issvømmer Forening – RISF – hvor vi primært vil svømme i grusgraven i Svogerslev og Himmelsøen i Darup.

Du kan gøre en forskel:
Knyt dig til projektet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport”
Der er brug for ALLE, der har lyst til at give en hånd med.
Og projektet har brug for økonomiske midler.
ALLE bidrag er velkomne – tip mig gerne om fonde og sponsorer.

Støt projektet:
Skriv til:  mette@iceswimmer.com
Ring: +45 40 37 33 21

 – Fællesskab gennem isvand!
Teamet bag projektet og
Issvømmer Mette BL Thomsen