Under titlen: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport” (IDNN)  er projektet i 2017 blevet udvalgt af Startblokken – Bevæg Dig For Livet mhp. foreningsudvikling og det at kunne bidrage til 25-50-75 visionen, hvor målsætningen er at 600.000 flere danskere i år 2025 skal dyrke idræt og være aktive – svarende til 75 procent af befolkningen.
50 procent skal dyrke idræt i en forening.

Mange af de idrætsaktive drømmer jeg om skal svømme i koldt vand!

Samarbejde:
Iceswimmer.com arbejder således sammen med TrygFonden, Nordea-fonden  DIF og DGI omkring udbredelsen af issvømning i Danmark –  med opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Sundhed:
Mere end 55.000 danskere  kan ikke tage fejl – ophold i koldt vand er helsebringende, sjovt, sundt og det fremmer fællesskabsfølelsen.

Nytænkning:
Under sloganet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport” arbejder Iceswimmer.com og teamet bag initiativet for, at: “Det at dyrke vinterbadning og issvømning” bliver en central del af den danske kultur og noget enhver dansker kender til og har mulighed for.

Målet er:

 • at få flere til at dyrke udendørssport om vinteren
 • at ALLE danskere skal have muligheden for at bade og svømme koldt og efterfølgende kunne få varmen
 • at vinterbadere og issvømmere organiserer sig i nye Vinterbader- og Issvømmerforeninger
 • at  allerede etablerede vinterbaderklubber, kommende vinterbader- og Issvømmerforeninger og andre interesserede indenfor issvømmersporten tegner medlemskaber af DGI og
 • at få skabt en vinterbade- og svømmekultur, så de danske havne, kyster, søer og grusgrave bruges året rundtpå nye spændende måder
 • at bidrage til et sundhedskoncept, hvor målet er at vise, at ophold i koldt vand afhjælper og forebygger depression og  andre kroniske lidelser

Målgrupper:
Unge som gamle, syge som raske, tykke som tynde – kort sagt ALLE der vil fremme livsglæden og styrke krop og sind på nye sjove måder.

Her tænker jeg på: vinterbadere i etablerede klubber, dem på ventelisten til vinterbadeklubberne, indendørs-svømmere i klubber, åbent-vand-svømmere, triatleter, livreddere, folk med tilknytning til vandaktiviteter, skolebørn, børn og unge i klubber, veteraner, deprimerede, skleroseramte, kronikere og interesserede, der lader sig inspirere til at prøve kræfter med det kolde vand.

Kerneopgaven:
I tråd med 25-50-75 visionen er kerneopgaverne for projektet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport”:

 • at danskere oplyses om, at mødet med koldt vand er helsebringende og vil kunne give mange mennesker et sundere og gladere liv
 • at fleste mulige introduceres til det kolde vand, med det sigte at bevæge sig i det og lære at svømme
 • at udøveren rustes til at kunne konkurrere i nationale og internationale stævner (IWSA og IISA)
 • at issvømning defineres som en sportsgren i Danmark
 • at der udvikles et fælles medlemsskab mellem DGI og DIF kaldet DGIF blandt andet indeholdende en sikkerhedspakke med sikkerudstyr, kurser og stævner.

Visionen:
Visionen er at Danmark bliver Nordens førerende issvømmernation med flest mulige aktive, hvor vi danner skole for andre nordiske lande. Ligeledes skal Danmark deltage med et bred udsnit af danskere på alle niveauer og blande os i toppe til både VM og OL – når der afvikles stævner.

Danmark stiller med et dansk hold på mindst 100 deltagere til VM i Estland i marts 2018 i IWSA- regi, hvor alle deltagere svømmer mindst 25 m,  mindst 10 danske svømmere skal svømme 450 m, og mindst 2 af dem er mænd.

Danmark skal på sigt afvikle danske mesterskaber i vinter-is-svømning og der skal bygges træningsfaciliteter udendørs rundt om i Danmark. Her arbejder jeg på at der opføres et vinterbade- og issvømmeranlæg i Svogerslev Grusgrav med opbakning af Roskilde Kommune og Naturstyrelsen.

Idéen i praksis:
Nye Vinterbader- og Issvømmerforeninger skal bygges op i følge folkeoplysningsloven og bestyrelserne, sørger for at søge økonomiske midler i kommunerne, ved fonde og hos lokale sponsorer til køb af mobile saunaer.
Se mere på www.mobiba.dktransportable sibiriske teltsaunaer, der let sættes op og tages ned igen efter brug. Andre saunaløsninger er naturligvis også en mulighed og del af projektet. Her udarbejdes en liste.
Der skal også arbejdes på, at åbentvand- og issvømmere lettere kan knytte sig til etablerede svømmeklubber, der også kan tilbyde issvømning.
Der skal ligeledes indgå sikkerhedsudstyr til de udøvende og foreningerne i form af havtasker, vandtætte mobilcovers, dryrobes, redningskranse og hjertestartere. Relevante og nye kurser i svømning, issvømning, førstehjælp og  livredning, samt tilbud om træningslejre i kolds-vands-svømning frem mod næste VM er også tænkt ind i projektet.

Personligt vil jeg gerne rundt og holde motiovationsforedraget: Fra vinterbader til VM i Sibirien, der handler om at turde leve livet med livsnerve og sætte sig spændende mål og nå dem – hvor et af målene kunne være,at tage med til VM i vinter-is-svømning i Estland i marts 2018. Heri kan indgå en workshop i det kolde vand.

Se video om projektet 

Værdier:
Værdierne i projektet og i foreningerne bygger på:

 • Sikkerhed
 • Fællesskab
 • Sundhed
 • Samarbejde
 • Glæde
 • Individuelle og fælles mål
 • Personlig udvikling og det at flytte grænser
 • Gensidighed
 • Frivillighed

Midler – hvor vinterbadning og issvømning kan udøves:

 • Vinterbadeklubber
 • Havne
 • Kyster
 • Grusgrave
 • Søer
 • Moser

Hertil skal der laves et overblik over hvilke af de ovennævnte steder, der kan bruges, og der skal udarbejdes skemaer til download i, hvorledes der kan søges om tilladelser til anvendelse.

Her er det værd at bemærk,e at det er tilladt at bade i alle statslige-, kommunale- og kirkelige søer, med mindre, der er udstukket et direkte forbud (fx. pga forurening eller fredning).

Ligeledes er drømmen, at vi kan etablere permanente træningssteder med 25 m baner rundt om i Danmark.

Statement:

 • Jo koldere element, der konkurreres i – des varmere venskaber knyttes
 • Issvømning fremmer den nationale og internationale fællesskabsfølelse
 • ALLE kan lære at svømme 25 m og deltage i et VM i vinter-is-svømning

Vi er så småt i gang:
Som den første har Dorte Lyager startet Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening HVIF. I Roskilde starter vi Roskilde Issvømmerforening RISF efter samme koncept.

Du kan gøre en forskel:
Knyt dig til projektet: “Issvømning – Danmarks Nye Nationalsport”
Der er brug for ALLE, der har lyst til at give en hånd med.
Og projektet har brug for økonomiske midler.
ALLE bidrag er velkomne – tip mig gerne om fonde og sponsorer.

Støt projektet:
Skriv til:  mette@iceswimmer.com
Ring: +45 40 37 33 21

 – Fællesskab gennem isvand!
Teamet bag projektet og
Issvømmer Mette BL Thomsen

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *